18. 9. 2019  13:27 Eugénia
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Mechatronický systém preplňovania zážihového motora
Názov témy anglicky: Mechatronic system for supercharging of petrol engine
Stav témy: schválené (prof. Ing. Vladimír Kutiš, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Jakub Osuský, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav automobilovej mechatroniky - FEI
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Jakub Osuský, PhD.
Abstrakt: Cieľom bakalárskej práce je spracovať teoretický rozbor preplňovania v zážihových spaľovacích motoroch a vykonať návrh mechatronického systému preplňovania k atmosférickému zážihovému motoru. Úlohy: 1. Vykonajte analýzu súčasného stavu danej problematiky. 2. Spracujte teoretické aspekty preplňovania v spaľovacích motoroch. 3. Pre daný motor manažment navrhnite systém preplňovania zážihového motora s elektronickým riadením. 4. Vytvorte topologický, fyzikálny a simulačný model navrhnutého systému. 5. Vyhodnoťte dosiahnuté výsledky.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-AM automobilová mechatronika-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.