20. 9. 2019  22:15 Ľuboslav, Ľuboslava
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Informačný systém na spracovanie údajov zo senzorov znečistenia prostredia
Názov témy anglicky: Information system for data processing from environmental pollution sensors
Stav témy: schválené (prof. Dr. Ing. Miloš Oravec - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Marian Vojs, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav elektroniky a fotoniky - FEI
Max. počet študentov: 4
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Marian Vojs, PhD.
Abstrakt: Projekt je zameraný na tvorbu web-aplikácie na spracovanie a zobrazovania nameraných údajov znečistenia prostredia polutantami (drogy, liečivá, pesticídy a pod.) a inteligentných senzorov (IoT) v reálnych prostrediach nasadených v modelových aplikáciách (laboratória FEI STU, čistiarne odpadových vôd a pod.). Výsledkom projektu bude návrh systému s možnosťou spracovania real-time dát (Node.js) a zobrazovania ich pomocou nástrojov. Systém by mal obsahovať aj možnosti nastavenia modelových situácií ako porucha senzora, alarm pri prekročení stanovených parametrov, atď. Študent bude pracovať na projektoch podporovaných grantovými schémami (VEGA, APVV,) a firmou Aquatec VFL s.r.o. najväčším výrobcom domových čistiarní odpadových vôd, kde sa budú inštalovať meracie senzorické systémy vyvinuté na UEF FEI STU.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-API aplikovaná informatikaB-API-BIS Bezpečnosť informačných systémov-- nezadané --
B-API aplikovaná informatikaB-API-MSUS Modelovanie a simulácia udalostných systémov-- nezadané --
B-API aplikovaná informatikaB-API-ITVR IT v riadení a rozhodovaní-- nezadané --
B-API aplikovaná informatikaB-API-ITVEL IT v elektronike-- nezadané --
B-API aplikovaná informatikaB-API-ITVEN IT v energetike-- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.