Jun 24, 2019   1:30 p.m. Ján
Academic information system

Summary of topics offered - Slovak university of technology in Bratislava


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Diamantové vrstvy pre elektrochemické aplikácie
Title of topic in English: Diamond layers for electrochemical applications
State of topic: approved (prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Marian Vojs, PhD.
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Electronics and Phototonics - FEEIT
Max. no. of students: 2
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Marian Vojs, PhD.
Summary: Cieľom práce je rast diamantových vrstiev v nových plne automatizovaných zariadeniach. Vytvorené diamantové vrstvy budú slúžiť ako senzory ťažkých kovov v odpadových vodách a ako systémi na odbúravanie nečistôt z vôd (drogy, pesticídy a pod.). Pri využití supermoderných techník na charakterizáciu senzorických štruktúr bude študent spolupracovať so špecialistami na danú problematiku v SK, ale aj z blízkeho okolia CR(Praha Plzeň, Brno), DE(Ilmenau) s možnosťou vycestovania aj do zahraničia na krátke pracovné stáže(1-2 týždňové). Študent bude mať PRÍSTUP ku kompletnému procesu od návrhu až po charakterizáciu senzorov. Študent v rámci svojej práce bude samostante pracovať na špičkových zariadeniach SEM (Elektrónový rastrovací mikroskop), RIE ETCH (leptacie plazmatické zariadenia) a iné zariadenia v NOVÝCH čistých priestoroch (najväčších a jediných) v rámci FEI STU a SR.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
B-ELN Electronics-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.