20. 9. 2019  13:44 Ľuboslav, Ľuboslava
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Diamantové vrstvy pre elektrochemické aplikácie
Názov témy anglicky: Diamond layers for electrochemical applications
Stav témy: schválené (prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Marian Vojs, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav elektroniky a fotoniky - FEI
Max. počet študentov: 2
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Marian Vojs, PhD.
Abstrakt: Cieľom práce je rast diamantových vrstiev v nových plne automatizovaných zariadeniach. Vytvorené diamantové vrstvy budú slúžiť ako senzory ťažkých kovov v odpadových vodách a ako systémi na odbúravanie nečistôt z vôd (drogy, pesticídy a pod.). Pri využití supermoderných techník na charakterizáciu senzorických štruktúr bude študent spolupracovať so špecialistami na danú problematiku v SK, ale aj z blízkeho okolia CR(Praha Plzeň, Brno), DE(Ilmenau) s možnosťou vycestovania aj do zahraničia na krátke pracovné stáže(1-2 týždňové). Študent bude mať PRÍSTUP ku kompletnému procesu od návrhu až po charakterizáciu senzorov. Študent v rámci svojej práce bude samostante pracovať na špičkových zariadeniach SEM (Elektrónový rastrovací mikroskop), RIE ETCH (leptacie plazmatické zariadenia) a iné zariadenia v NOVÝCH čistých priestoroch (najväčších a jediných) v rámci FEI STU a SR.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-ELN elektronika-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.