Jun 25, 2019   7:49 a.m. Tadeáš
Academic information system

Summary of topics offered - Slovak university of technology in Bratislava


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Automatizovaný systém na spracovanie údajov zo SMART senzorov
Title of topic in English: SMART sensor systems
State of topic: approved (prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Marian Vojs, PhD.
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Electronics and Phototonics - FEEIT
Max. no. of students: 2
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Marian Vojs, PhD.
Summary: Projekt je zameraný na tvorbu zariadenia na spracovanie a zobrazovania nameraných údajov z inteligentných senzorov IoT (Teplota, vlhkosť, kvalita ovzdušia a pod. ) nainštalovaných v čistých priestoroch na FEI STU, pomocou mikrokontrolérov ARDUINO alebo Raspberry, prípadne návrhnutého svojho riadiaceho systému. Namerané dáta sa budú spracovávavť pomocou informačného systému navrhnuteho študenatami FEI STU, alebo pomocou Labview.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
B-ELN Electronics-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.