17. 10. 2019  7:25 Hedviga
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Automatizovaný systém na spracovanie údajov zo SMART senzorov
Názov témy anglicky: SMART sensor systems
Stav témy: schválené (prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Marian Vojs, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav elektroniky a fotoniky - FEI
Max. počet študentov: 2
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Marian Vojs, PhD.
Abstrakt: Projekt je zameraný na tvorbu zariadenia na spracovanie a zobrazovania nameraných údajov z inteligentných senzorov IoT (Teplota, vlhkosť, kvalita ovzdušia a pod. ) nainštalovaných v čistých priestoroch na FEI STU, pomocou mikrokontrolérov ARDUINO alebo Raspberry, prípadne návrhnutého svojho riadiaceho systému. Namerané dáta sa budú spracovávavť pomocou informačného systému navrhnuteho študenatami FEI STU, alebo pomocou Labview.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-ELN elektronika

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.