20. 10. 2019  4:59 Vendelín
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Mobilné pracovisko na čistenie odpadových vôd novej generácie
Název tématu anglicky: New generation mobile wastewater treatment plant
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: Ing. Marian Vojs, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantující pracoviště: Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
Max. počet studentů: 2
Akademický rok:2018/2019
Navrhl: Ing. Marian Vojs, PhD.
Abstrakt: Študent v rámci práce navrhne mobilné pracovisko (na základe požiadaviek z praxe) pre automatizované čistenie odpadových vôd, bazénov a pod. Systém bude plne automatizovaný umožňujúci merať znečistenie a samotné odbúravanie nebezpečných látok (drogy, pesticídy, antibiotika a pod.) diamantovými elektródami vyrábanými na UEF. Zariadenie by malo byť postavené z modulov, ktoré by mali zabezpečiť meranie signálov zo senzorických systémoch navrhnutých na UEF a zabezpečiť ich prenos cez WIFI, BT, SigFox, prípadne TCP/IP sieť do informačného systému UEFIS (modulárny IS vybudovaný študentmi AUI MASUS a UEF FEI STU).Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-ELN elektronika

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.