Oct 16, 2019   4:51 p.m. Vladimíra
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Mobilné pracovisko na čistenie odpadových vôd novej generácie
Title of topic in English: New generation mobile wastewater treatment plant
State of topic: approved (prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Marian Vojs, PhD.
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Electronics and Phototonics - FEEIT
Max. no. of students: 2
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Marian Vojs, PhD.
Summary: Študent v rámci práce navrhne mobilné pracovisko (na základe požiadaviek z praxe) pre automatizované čistenie odpadových vôd, bazénov a pod. Systém bude plne automatizovaný umožňujúci merať znečistenie a samotné odbúravanie nebezpečných látok (drogy, pesticídy, antibiotika a pod.) diamantovými elektródami vyrábanými na UEF. Zariadenie by malo byť postavené z modulov, ktoré by mali zabezpečiť meranie signálov zo senzorických systémoch navrhnutých na UEF a zabezpečiť ich prenos cez WIFI, BT, SigFox, prípadne TCP/IP sieť do informačného systému UEFIS (modulárny IS vybudovaný študentmi AUI MASUS a UEF FEI STU).Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-ELN Electronics

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.