22. 9. 2019  16:11 Móric
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Mobilné pracovisko na čistenie odpadových vôd novej generácie
Názov témy anglicky: New generation mobile wastewater treatment plant
Stav témy: schválené (prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Marian Vojs, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav elektroniky a fotoniky - FEI
Max. počet študentov: 2
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Marian Vojs, PhD.
Abstrakt: Študent v rámci práce navrhne mobilné pracovisko (na základe požiadaviek z praxe) pre automatizované čistenie odpadových vôd, bazénov a pod. Systém bude plne automatizovaný umožňujúci merať znečistenie a samotné odbúravanie nebezpečných látok (drogy, pesticídy, antibiotika a pod.) diamantovými elektródami vyrábanými na UEF. Zariadenie by malo byť postavené z modulov, ktoré by mali zabezpečiť meranie signálov zo senzorických systémoch navrhnutých na UEF a zabezpečiť ich prenos cez WIFI, BT, SigFox, prípadne TCP/IP sieť do informačného systému UEFIS (modulárny IS vybudovaný študentmi AUI MASUS a UEF FEI STU).Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-ELN elektronika-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.