Oct 17, 2019   12:53 p.m. Hedviga
Academic information system

Summary of topics offered - Institute of Multimedia Information and Communication Technologies (FEEIT)


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Topologické zarovnávanie interferencie v čiastočne prepojených sieťach s uzlami vybavenými rýchlou vyrovnávacou pamäťou
Title of topic in English: Topological interference alignment in partially connected networks with nodes equiped with cache memory
State of topic: approved (prof. Ing. Gregor Rozinaj, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: prof. Ing. Peter Farkaš, DrSc.
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Multimedia Information and Communication Technologies - FEEIT
Max. no. of students: 2
Academic year:2018/2019
Proposed by: prof. Ing. Peter Farkaš, DrSc.
Summary: 1. Preštudujte dostupnú literatúru súvisiacu s témou danej záverečnej práce. 2. Spracujte preštudovanú problematiku tak aby sa dala využiť ako výučbový materiál na predmete Bezdrôtové komunikácie. 3. Vytvorte programové prostriedky na analýzu vybraných techník zarovnávania interferencie pre čiastočne prepojené siete s uzlami vybavenými rýchlou vyrovnávacou pamäťou v systéme MATLAB. 4. Vykonajte analýzu vlastností vybraných techník zarovnávania interferencie pre čiastočne prepojené siete s uzlami vybavenými rýchlou vyrovnávacou pamäťou vytvorených v bode 3. 5. Vykonajte diskusiu dosiahnutých výsledkov.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
I-MIKT Multimedia Information and Communication Technologies

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.