Aug 20, 2019   0:58 a.m. Anabela
Academic information system

Summary of topics offered - Institute of Multimedia Information and Communication Technologies (FEEIT)


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Skúmanie kódov pre záchranu údajov
Title of topic in English: Research of codes for data recovery
State of topic: approved (prof. Ing. Jaroslav Polec, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: prof. Ing. Peter Farkaš, DrSc.
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Multimedia Information and Communication Technologies - FEEIT
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: prof. Ing. Peter Farkaš, DrSc.
Summary: 1. Vykonajte štúdiu techník záchrany údajov v dátových úložiskách; 2. Spracujte preštudovanú problematiku z bodu 1. vo forme vhodnej pre výučbu; 3. Vykonajte analýzu využitia rôznych kódov pre záchranu údajov v dátových úložiskách; 4. Vykonajte kritické zhodnotenie dosiahnutých výsledkov.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
B-TLK Telecommunications-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.