18. 6. 2019  15:16 Vratislav
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Návrh opatrení pre personálny marketing a získavanie nových zamestnancov vo vybranom priemyselnom podniku (2019/2020)
Název tématu anglicky: Proposal for personnel marketing and recruitment of new employees in selected industrial company
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Peter Sakál, CSc. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: Dr.h.c. Ing. Jaroslav Holeček, PhD.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantující pracoviště: Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhl: Dr.h.c. Ing. Jaroslav Holeček, PhD.
Abstrakt: Cieľom bakalárskej práce bude na základe teoretických poznatkov a analýzy súčasného stavu personálneho marketingu a získavania nových zamestnancov v priemyselnom podniku navrhnúť opatrenia na ich zlepšenie Prvá kapitola bakalárskej práce bude zameraná na teoretické spracovanie problematiky personálneho marketingu a získavania nových zamestnancov. Druhá, analytická časť práce bude zameraná na analýzu súčasného stavu personálneho marketingu a získavania nových zamestnancov v skúmanom podniku. Tretia, návrhová časť bakalárskej práce bude zameraná na návrh opatrení pre personálny marketing a získavanie nových zamestnancov vo vybranom priemyselnom podniku. Štvrtá časť bakalárskej práce bude zameraná na zhodnotenie navrhnutých opatrení.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení na studijní program
Tabulka zobrazuje omezení na studijní program, obor, specializaci, který musí mít student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramZaměřeníSpecializace
B-PPP personálna práca v priemyselnom podniku-- nezadáno -- -- nezadáno --

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.