27. 1. 2020  17:39 Bohuš
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Formovanie udržateľnej pracovnej sily prostredníctvom vybraných procesov riadenia ľudských zdrojov v podmienkach ANTOLIN TRNAVA s.r.o. (ak. rok 2019/2020)
Názov témy anglicky: Forming a sustainable workforce through selected human resource management processes in condition of ANTOLIN TRNAVA s.r.o. (2019/2020)
Stav témy: schválené (prof. Ing. Peter Sakál, CSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Zdenka Gyurák Babeľová, PhD.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu - MTF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Zdenka Gyurák Babeľová, PhD.
Abstrakt: Analýza kľúčových procesov riadenia ľudských zdrojov v priemyselnom podniku. Analýza súčasného spôsobu riadenia týchto procesov s ohľadom na formovanie udržateľnej pracovnej sily. Analýza podmienok a predpokladov výkonnosti. Návrh systematického riešenia pre zlepšenie riadenia ľudských zdrojov v priemyselnom podniku.
Zrušené: ánoObmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-PPP personálna práca v priemyselnom podniku

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.