23. 9. 2019  15:36 Zdenka
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Grafický editor pre tvorbu softvéru pomocou UML diagramov
Názov témy anglicky: Graphical editor for software development from UML diagrams
Stav témy: schválené (prof. Dr. Ing. Miloš Oravec - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Ondrej Gallo, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav informatiky a matematiky - FEI
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Ondrej Gallo, PhD.
Abstrakt: Cieľom práce je vytvoriť modul pre vývojové prostredie na vývoj aplikácií prostredníctvom MDA. Ide o grafický editor pre kreslenie vybraných typov UML diagramov. Modelom riadený vývoj aplikácií je charakterizovaný dvoma fázami. Prvá fáza má na starosti generovanie vykonateľného kódu z modelu, napr. UML diagramu a druhá fáza zase generovanie UML diagramu na vykonateľný kód. Výsledný editor bude mať podpornú funkciu pre obidve fázy vývoja.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Omezení dle studia
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-API aplikovaná informatika

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.