21. 1. 2020  8:46 Vincent
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Dopady externalizácie nákladov nadnárodných korporácií na ekonomiku MSP na Slovensku (pre ak. rok 2019/2020)
Názov témy anglicky: Impacts of externalization costs of multinational corporations on the economy of SMEs in Slovakia
Stav témy: schválené (prof. Ing. Miloš Čambál, CSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: prof. Ing. Peter Sakál, CSc.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu - MTF
Max. počet študentov: 2
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: prof. Ing. Peter Sakál, CSc.
Abstrakt: Dopady externalizácie nákladov nadnárodných korporácií na ekonomiku MSP na Slovensku. Kritická systémová nalýza dopadov externalizácie nákladov nadnárodných korporácií na ekonomiku MSP na Slovensku. Návrh systému opatrení pre MSP.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-PMA priemyselné manažérstvo

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.