17. 2. 2020  6:59 Miloslava
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Využitie manifestu humanistickej ekonomiky profesora Ivana Halušku pri návrhu systému odmeňovania zamestnancov priemyselných podnikov (pre ak. rok 2019/2020)
Názov témy anglicky: The use of the humanist economy manifesto by Professor Ivan Haluška in the design of the remuneration system for employees of industrial enterprises
Stav témy: schválené (prof. Ing. Miloš Čambál, CSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: prof. Ing. Peter Sakál, CSc.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu - MTF
Max. počet študentov: 2
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: prof. Ing. Peter Sakál, CSc.
Abstrakt: Stručný obsah analytickej a návrhovej časti dizertácie: A - prvá zložka mzdy - vychádza z objektívneho vedeckého posúdenia príslušnej práce a vytvorenia vedecky zdôvodnených TKK (za rovnakú prácu na celej planéte rovnaká mzda - i v EÚ, SR - Gábor Steingart, Ivan Haluška, Peter Sakál - TUZH); B - druhá zložka mzdy - % podiel na vytvorenej pridanej hodnote vo firmách - Porter, Kramer, Sakál, Haluška, Macron, ICA Svidník, tripartita v októbri 2017; C - tretia zložka mzdy - dividendy zo zisku (majorita, minorita) - kupónová privatizácia v postsocialistických krajinách dávala zákonnú možnosť účasti zamestnancov na držaní akcii, vieme ako to dopadlo (Milan Krajniak; - Ivan Haluška vo svojom Manifeste humanistickej ekonomiky v súčasnosti navrhuje postupný niekoľkogeneračný odpredaj/nákup akcii existujúcich firiem do rúk zamestnancov, čo je v dnešnej dobe podľa mňa utópia...Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-PMA priemyselné manažérstvo

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.