22. 9. 2019  0:00 Móric
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Primárne a sekundárne supraharmonické počas nabíjania elektromobilov
Názov témy anglicky: Primary and Secondary Supraharmonics During Electric Vehicle Charging
Stav témy: schválené (doc. Ing. Anton Beláň, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Peter Janiga, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky - FEI
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Peter Janiga, PhD.
Abstrakt: 1. Spracujte rešerš problematiky supraharmonických v elektrických inštaláciách 2. Vykonajte meranie supraharmonických počas nabíjania elektromobilu a > súčasného injektovania supraharmonického signálu do inštalácie 3. Analyzujte primárne a sekundárne supraharmonické z nameraných hodnôt 4. Opíšte riziká výskytu supraharmonických v inštaláciáchObmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-ENE elektroenergetika-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.