Jun 20, 2019   11:00 a.m. Valéria
Academic information system

Summary of topics offered - Institute of Power and Applied Electrical Engineering (FEEIT)


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Návrh mobilnej aplikácie pre elektrotechnikov
Title of topic in English: Design of Mobile App for Electrical Engineers
State of topic: approved (doc. Ing. Anton Beláň, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Lukáš Lipnický
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Power and Applied Electrical Engineering - FEEIT
Max. no. of students: --
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Lukáš Lipnický
Summary: Revízny technici, projektanti a osoby s odbornou spôsobilosťou v elektrotechnike musia pri svojej činnosti pracovať s veľkým množstvom legislatívnych a normatívnych dokumentov ktoré obsahujú rôzne požiadavky. Dané požiadavky bývajú často v zjednodušenej forme spracované formou publikácii ktoré obsahujú pomôcky a tabuľky pre prácu daných profesii. Jednou z možností rýchlej dostupnosti rôznych pomôcok a požiadaviek môže byť aplikácia pre mobilný telefón. Cieľom bakalárskej práce je návrh mobilnej aplikácie pre systém android, ktorá by obsahovala prehľad základných veličín používaných v elektrotechnike, základné požiadavky na elektrické inštalácie, požiadavky na dimenzovanie a istenie vedení a iné. Zadanie: 1. Spracujte prehľad používaných pomôcok pre oblasť elektrických inštalácii nn. 2. Zapracujte vybrané pomôcky do aplikácie pre systém android.



Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
B-ENE Electrical Power Engineering-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.