Aug 17, 2019   2:29 p.m. Milica
Academic information system

Summary of topics offered - Institute of Multimedia Information and Communication Technologies (FEEIT)


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: AC metódy v moderných komunikačných sieťach.
Title of topic in English: AC methods in modern communication networks.
State of topic: approved (prof. Ing. Gregor Rozinaj, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: prof. Ing. Ivan Baroňák, PhD.
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Multimedia Information and Communication Technologies - FEEIT
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: prof. Ing. Ivan Baroňák, PhD.
Summary: Téma DP je orientovaná na problematiku riešenia kvality služby v spojení s optimalizáciou telekomunikačnej prevádzky v telekomunikačnom prostredí IMS sietí. Cieľom bude simulácia metód AC a ich porovnanie. Špecifikácia témy: 1. Naštudujte AC metódy v prostredí IP sietí. 2. Naštudujte rozdelenie AC metód a popíšte jednotlivé metódy. 3. Simulujte vybrané MBAC metódy v prostredí simulačného programu Matlab. 4. V závere zhodnotte simulácie a porovnajte s PBAC metódami, ktoré boli simulované v bakalárskej práci.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
I-MIKT Multimedia Information and Communication Technologies-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.