20. 7. 2019  12:18 Iľja
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Slovenská technická univerzita v Bratislave


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Strategický manažment priemyselných podnikov v kontexte nového modelu podnikania pre 21. storočie založeného na stratégii "výhra-výhra" (pre ak. rok 2019/2020)
Název tématu anglicky: Strategic management of industrial enterprises in the context of a new 21st century business-based business-based win-win strategy
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Miloš Čambál, CSc. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: prof. Ing. Peter Sakál, CSc.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantující pracoviště: Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
Max. počet studentů: 2
Akademický rok:2018/2019
Navrhl: prof. Ing. Peter Sakál, CSc.
Abstrakt: Strategický manažment priemyselných podnikov v kontexte nového modelu podnikania pre 21. storočie založeného na stratégii "výhra-výhra"Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení na studijní program
Tabulka zobrazuje omezení na studijní program, obor, specializaci, který musí mít student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramZaměřeníSpecializace
I-PMA priemyselné manažérstvo-- nezadáno -- -- nezadáno --

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.