17. 9. 2019  21:39 Olympia
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Lúštenie starej ruskej šifry
Názov témy anglicky: Breaking an old Russian cipher
Stav témy: schválené (prof. Dr. Ing. Miloš Oravec - Garant študijného programu)
Vedúci práce: prof. RNDr. Otokar Grošek, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav informatiky a matematiky - FEI
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: prof. RNDr. Otokar Grošek, PhD.
Abstrakt: Cieľom práce je popísať jednu ruskú šifru, vytvoriť aplikáciu na šifrovanie a dešifrovanie a preštudovať možnosti jej prelomenia. Úlohy: 1. Naštudujte starú ruskú šifru. 2. Vytvorte vlastnú aplikáciu na tvorbu šifrovanie a dešifrovanie touto šifrou. 3. Vykonajte predbežnú kryptoanalýzu tejto šifry. 4. Vyhodnoťte váš produkt. Literatúra: 1. T. Soboleva: História šifier v Rusku. Moskva, OLMA-PRESS, 2002, ISBN 5-224-03634-8 2. ďalšia literatúra podľa uváženia vedúceho práceObmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-API aplikovaná informatikaB-API-BIS Bezpečnosť informačných systémov-- nezadané --
B-API aplikovaná informatikaB-API-MSUS Modelovanie a simulácia udalostných systémov-- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.