21. 9. 2019  23:20 Matúš
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Latinské štvorce v kryptografii
Názov témy anglicky: Latin squares in cryptography
Stav témy: schválené (prof. Dr. Ing. Miloš Oravec - Garant študijného programu)
Vedúci práce: prof. RNDr. Otokar Grošek, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav informatiky a matematiky - FEI
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: prof. RNDr. Otokar Grošek, PhD.
Abstrakt: Cieľom práce je popísať a navrhnúť aspoň dva kryptosystémy na báze Latinských štvorcov a analyzovať ich. Úlohy: 1. Naštudujte problematiku latinských štvorcov a ich využitia v kryptografii. 2. Vytvorte vlastnú aplikáciu na tvorbu šifrovania a dešifrovania zvolenými šiframi. 3. Vykonajte predbežnú kryptoanalýzu týchto šifier. 4. Vyhodnoťte váš produkt. Literatúra:Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-API aplikovaná informatikaB-API-BIS Bezpečnosť informačných systémov-- nezadané --
B-API aplikovaná informatikaB-API-MSUS Modelovanie a simulácia udalostných systémov-- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.