Jun 19, 2019   8:58 a.m. Alfréd
Academic information system

Summary of topics offered - Institute of Power and Applied Electrical Engineering (FEEIT)


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Teplotná závislosť fotometrických a kolorimetrických parametrov LED svetelných zdrojov
Title of topic in English: Temperature Dependence of Photometric and Colorimetric Parameters of LED Light Sources
State of topic: approved (doc. Ing. Anton Beláň, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Marek Mokráň
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Power and Applied Electrical Engineering - FEEIT
Max. no. of students: --
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Marek Mokráň
Summary: 1. Spracujte poznatky z oblasti LED svetelných zdrojov 2. Zvoľte vhodný spôsob regulácie teploty LED svetelného zdroja a zostrojte zariadenie umožňujúce túto reguláciu 3. Vykonajte merania fotometrických a kolorimetrických parametrov viacerých typov LED pri rôznych teplotách LED svetelných zdrojovLimitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
B-ENE Electrical Power Engineering-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.