Jun 18, 2019   4:42 a.m. Vratislav
Academic information system

Summary of topics offered - Slovak university of technology in Bratislava


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Konštrukcia S-boxov na báze extrémne neasociatívnych Latinských štvorcov
Title of topic in English: Design of S-boxes based on the extremely non-associative Latin squares
State of topic: approved (prof. Dr. Ing. Miloš Oravec - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: prof. RNDr. Otokar Grošek, PhD.
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Computer Science and Mathematics - FEEIT
Max. no. of students: --
Academic year:2018/2019
Proposed by: prof. RNDr. Otokar Grošek, PhD.
Summary: V poslednom čase boli nájdené extrémne neasociatívne latinské štvorce. Na ich báze je možné zostrojovať S-boxy. Cieľom práce je vyhodnotiť takéto S-boxy z pohľadu kryptografie a analyzovať ich. Úlohy: 1. Naštudujte problematiku latinských štvorcov a ich využitia v kryptografii pri návrhu S-boxov. 2. Vytvorte vlastnú aplikáciu na ich testovanie. 3. Vykonajte predbežnú kryptoanalýzu týchto S-boxov. 4. Vyhodnoťte váš produkt. Literatúra: 1. A. Drápal and V. Valent: EXTREME NONASSOCIATIVITY IN ORDER NINE AND BEYOND. J. of Combinatorial Design. 2. O. Grosek and P. Horak: On quasigroups with few associative triples, Des. Codes Cryptogr. 64 (2012), 221{227. 3. Ďalšia literatúra podľa zadania vedúceho práce.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
I-API Applied InformaticsI-API-BIS Security of Information Technologies-- not entered --
I-API Applied InformaticsI-API-MSUS Modeling and Simulation of Event Systems-- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.