16. 9. 2019  6:01 Ľudomila, Ľudmila
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Konštrukcia S-boxov na báze extrémne neasociatívnych Latinských štvorcov
Názov témy anglicky: Design of S-boxes based on the extremely non-associative Latin squares
Stav témy: schválené (prof. Dr. Ing. Miloš Oravec - Garant študijného programu)
Vedúci práce: prof. RNDr. Otokar Grošek, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav informatiky a matematiky - FEI
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: prof. RNDr. Otokar Grošek, PhD.
Abstrakt: V poslednom čase boli nájdené extrémne neasociatívne latinské štvorce. Na ich báze je možné zostrojovať S-boxy. Cieľom práce je vyhodnotiť takéto S-boxy z pohľadu kryptografie a analyzovať ich. Úlohy: 1. Naštudujte problematiku latinských štvorcov a ich využitia v kryptografii pri návrhu S-boxov. 2. Vytvorte vlastnú aplikáciu na ich testovanie. 3. Vykonajte predbežnú kryptoanalýzu týchto S-boxov. 4. Vyhodnoťte váš produkt. Literatúra: 1. A. Drápal and V. Valent: EXTREME NONASSOCIATIVITY IN ORDER NINE AND BEYOND. J. of Combinatorial Design. 2. O. Grosek and P. Horak: On quasigroups with few associative triples, Des. Codes Cryptogr. 64 (2012), 221{227. 3. Ďalšia literatúra podľa zadania vedúceho práce.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
I-API aplikovaná informatikaI-API-BIS Bezpečnosť informačných systémov-- nezadané --
I-API aplikovaná informatikaI-API-MSUS Modelovanie a simulácia udalostných systémov-- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.