Jun 16, 2019   4:41 p.m. Blanka
Academic information system

Summary of topics offered - Institute of Power and Applied Electrical Engineering (FEEIT)


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Návrh experimentálneho ostrovného elektroenergetického systému
Title of topic in English: Design of an Experimental Island Electrical Energy System
State of topic: approved (doc. Ing. Anton Beláň, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Marek Pípa, PhD.
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Power and Applied Electrical Engineering - FEEIT
Max. no. of students: --
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Marek Pípa, PhD.
Summary: 1. Spracujte prehľad problematiky ostrovných a hybridných elektroenergetických zdrojových systémov a využiteľných technológií zásobovania elektrickou energiou, vrátane mikrozdrojov na báze obnoviteľných zdrojov energie. 2. Oboznámte sa so solárno-veterným ostrovným energetickým systémom laboratória obnoviteľných zdrojov energie. Analyzujte stav zariadenia a navrhnite opatrenia pre jeho sprevádzkovanie a vylepšenie do stavu použiteľnosti pre potreby edukačného procesu. 3. Vybranú časť návrhu z bodu č.2 zrealizujte.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
B-ENE Electrical Power Engineering-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.