24. 7. 2019  10:29 Vladimír
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Návrh experimentálneho ostrovného elektroenergetického systému
Názov témy anglicky: Design of an Experimental Island Electrical Energy System
Stav témy: schválené (doc. Ing. Anton Beláň, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Marek Pípa, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky - FEI
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Marek Pípa, PhD.
Abstrakt: 1. Spracujte prehľad problematiky ostrovných a hybridných elektroenergetických zdrojových systémov a využiteľných technológií zásobovania elektrickou energiou, vrátane mikrozdrojov na báze obnoviteľných zdrojov energie. 2. Oboznámte sa so solárno-veterným ostrovným energetickým systémom laboratória obnoviteľných zdrojov energie. Analyzujte stav zariadenia a navrhnite opatrenia pre jeho sprevádzkovanie a vylepšenie do stavu použiteľnosti pre potreby edukačného procesu. 3. Vybranú časť návrhu z bodu č.2 zrealizujte.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-ENE elektroenergetika-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.