12. 12. 2019  14:50 Otília
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Odporúčania pre systém riadenia bezpečnosti informácií v podmienach priemyselných podnikov (2019/2020)
Názov témy anglicky: Recommendations for the Information Security Management System in Industrial Enterprises (2019/2020)
Stav témy: schválené (prof. Ing. Miloš Čambál, CSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Rudolf Husovič
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu - MTF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Rudolf Husovič
Abstrakt: Cieľom tejto bakalárskej práce je analýza aktuálneho stavu riadenia bezpečnosti informácii v podmienkach manažmentu priemyselných podnikoch. Výsledkom práce je návrh opatrení v oblasti bezpečnosti dát v kontexte udržateľného prístupu riadenia informácií v manažmente.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-PMA priemyselné manažérstvo

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.