18. 2. 2020  1:58 Jaromír
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Využitie zdielanej ekonomiky v kontexte s udržateľným spoločensky zodpovedným podnikaním (2019/2020)
Názov témy anglicky: Use of Shared Economy in the Context of Sustainable Socially Responsible Business (2019/2020E
Stav témy: schválené (prof. Ing. Miloš Čambál, CSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Marek Šarmír
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu - MTF
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Marek Šarmír
Abstrakt: Hlavným cieľom bakalárskej práce je vytvoriť teoretický a analytický základ riešenej problematiky využitia konceptu P2P v kontexte s USZP. Objektom výskumu v bakalárskej práci je priemyselný podnik. ​Prvá časť je zameraná na analýzu P2P systémových riešení. Následne sa venujeme aktuálnej technologickej situácii z hľadiska aplikácie navrhovaného P2P konceptu. Ďalej sa v práci zaoberáme problematikou spoločensky zodpovedného podnikania v kontexte s P2P systémovými riešeniami za účelom synergického previazania medzi P2P konceptom a USZP.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-PMA priemyselné manažérstvo

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.