18. 9. 2019  13:18 Eugénia
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Implementácia sovietskej šifry VIC pre nástroj Cryptool
Názov témy anglicky: Soviet VIC cipher implementation for Cryptool
Stav témy: schválené (prof. Dr. Ing. Miloš Oravec - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Mgr. Jozef Kollár, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav informatiky a matematiky - FEI
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Mgr. Jozef Kollár, PhD.
Abstrakt: Cieľom práce je implementovať sovietsku šifru VIC pre kryptografický nástroj Cryptool. Požiadavky: 1. treba implementovať šifrovanie aj dešifrovanie, 2. musí byť podporovaná azbuka (originál) aj latinka, 3. použiť možno Python, Javu, alebo C#, 4. implementáciu je potrebné konzultovať aj s autormi Cryptool-u, kontakt sprostredkujem. Všetky potrebné podklady ku šifre VIC poskytnem.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-API aplikovaná informatikaB-API-BIS Bezpečnosť informačných systémov-- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.