16. 9. 2019  6:04 Ľudomila, Ľudmila
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Návrh kryptosystému postavenom na Rubikovej kocke
Názov témy anglicky: Proposition of Rubik's Cube based cryptosystem
Stav témy: schválené (prof. Dr. Ing. Miloš Oravec - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Mgr. Jozef Kollár, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav informatiky a matematiky - FEI
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Mgr. Jozef Kollár, PhD.
Abstrakt: Cieľom práce je navrhnúť (klasický) kryptosystém, postavený na Rubikovej kocke, vrátane analýzy jeho bezpečnosti. Literatúra: a) Tůma: Matematické hlavolamy a základy teorie grup (ŠMM, Praha 1988) Požiadavky: 1. naštudovať si základy teorie grúp a ich súvis s Rubikovou kockou, prípadne ďalšími podobnými hlavolamami, 2. analýza rôznych možností využitia Rubikovej kocky na kryptografické účely, 3. návrh konkrétneho kryptosystému, ktorý je postavený na Rubikovej kocke, 4. analýza bezpečnosti navrhnutého kryptosystému a jeho porovnanie s inými klasickými kryptosystémami.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-API aplikovaná informatikaB-API-BIS Bezpečnosť informačných systémov-- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.