17. 9. 2019  21:44 Olympia
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Implementácia vybraných matematických funkcií pre nástroj Cryptool
Názov témy anglicky: Implementation of selected mathematil functions for Cryptool
Stav témy: schválené (prof. Dr. Ing. Miloš Oravec - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Mgr. Jozef Kollár, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav informatiky a matematiky - FEI
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Mgr. Jozef Kollár, PhD.
Abstrakt: Cieľom práce je implementácia vybraných matematických funkcií, využívaných v kryptografii, pre nástroj Cryptool. Literatúra: a) Grosek, Vojvoda, Zanechal, Zajac: Základy kryptografie b) Stinson: Cryptography - Theory and Practice Požiadavky: 1. implementovať treba minimálne všetky matematické funkcie uvedené a používané v a), ktoré ešte nástroj Cryptool neobsahuje, 2. funkcie je nutné implementovať takým spôsobom, aby boli použiteľné ako pedagogická pomôcka pri výuke predmetu "Základy kryptografie". Čiže nie je cieľom len pre daný vstup vypočítať výstup, ale tam kde je to možné, mať ako voľbu aj možnosť vhodným spôsobom zobraziť priebeh výpočtov a medzivýsledky. 3. použiť možno Python, Javu, alebo C#, 4. implementáciu je potrebné konzultovať aj s autormi Cryptool-u, kontakt sprostredkujem.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-API aplikovaná informatikaB-API-BIS Bezpečnosť informačných systémov-- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.