Jun 27, 2019   8:27 a.m. Ladislav
Academic information system

Summary of topics offered - Slovak university of technology in Bratislava


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Návrh riešenia ergonomickej racionalizácie v priemyselnom podniku (vo vybraných prevádzkach) (pre ak. rok 2019/2020)
Title of topic in English: Návrh riešenia ergonomickej racionalizácie v priemyselnom podniku (vo vybraných prevádzkach)
State of topic: approved (prof. Ing. Miloš Čambál, CSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Petra Marková, PhD.
Faculty: Faculty of Materials Science and Technology in Trnava
Supervising department: Institute of Industrial Engineering and Management - MTF
Max. no. of students: 3
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Petra Marková, PhD.
Summary: Cieľom diplomovej práce bude návrh riešenia ergonomickej racionalizácie v priemyselnom podniku (vybraných prevádzkach). Prvá kapitola bude zameraná na spracovanie teoretických východísk pre ergonómiu a ergonomickú racionalizáciu. V ďalšej časti bude analyzovaný súčasný stav v priemyselnom podniku (vybraných prevádzkach) z pohľadu ergonómie. Po zistení nedostatkov, negatívne ovplyvňujúcich zdravie zamestnancov a ich pracovný výkon, budú navrhnuté opatrenia a odporúčania, ktoré odstránia alebo minimalizujú zistené nedostatky a zamestnancom poskytnú bezpečné a efektívne vykonávanie práce. Nakoniec budú jednotlivé opatrenia zhodnotené z ekonomického hľadiska a z pohľadu ich prínosu pre podnik.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
I-PMA Industrial Management-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.