Jun 17, 2019   0:54 a.m. Adolf
Academic information system

Summary of topics offered - Slovak university of technology in Bratislava


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Lúštenie bigramovej substitúcie pomocou meta-heuristík
Title of topic in English: Solving bigram substitution ciphers using meta-heuristics
State of topic: approved (prof. Dr. Ing. Miloš Oravec - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Eugen Antal, PhD.
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Computer Science and Mathematics - FEEIT
Max. no. of students: --
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Eugen Antal, PhD.
Summary: Pokračovanie v DP Tomáša Soviča. Práca je zameraná na lúštenie bigramovej substitúcie (zámena dvojíc znakov za iné dvojice znakov). Cieľom je navrhnúť spôsob automatizovanej kryptoanalýzy s využitím meta-heuristík. Výsledná aplikácia má umožniť lúštenie klasickej bigramovej tabuľky 26x26, ako aj špecifických šifier ako Playfair,Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
I-API Applied InformaticsI-API-BIS Security of Information Technologies-- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.