18. 9. 2019  13:20 Eugénia
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Lúštenie bigramovej substitúcie pomocou meta-heuristík
Názov témy anglicky: Solving bigram substitution ciphers using meta-heuristics
Stav témy: schválené (prof. Dr. Ing. Miloš Oravec - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Eugen Antal, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav informatiky a matematiky - FEI
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Eugen Antal, PhD.
Abstrakt: Pokračovanie v DP Tomáša Soviča. Práca je zameraná na lúštenie bigramovej substitúcie (zámena dvojíc znakov za iné dvojice znakov). Cieľom je navrhnúť spôsob automatizovanej kryptoanalýzy s využitím meta-heuristík. Výsledná aplikácia má umožniť lúštenie klasickej bigramovej tabuľky 26x26, ako aj špecifických šifier ako Playfair,Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
I-API aplikovaná informatikaI-API-BIS Bezpečnosť informačných systémov-- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.