Jun 17, 2019   9:11 a.m. Adolf
Academic information system

Summary of topics offered - Slovak university of technology in Bratislava


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Návrh bezdrôtovej senzorovej siete na monitorovanie hospodárskych zvierat
Title of topic in English: Design of wireless sensor network for livestock monitoring
State of topic: approved (prof. Dr. Ing. Miloš Oravec - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Ondrej Gallo, PhD.
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Computer Science and Mathematics - FEEIT
Max. no. of students: --
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Ondrej Gallo, PhD.
Summary: Cieľom práce je navrhnúť vhodnú architektúru bezdrôtovej senzorovej siete, ktorej úlohou je monitorovať stav hospodárskych zvierat. Navrhnutá sieť musí byť rozšíriteľná, nízkoenergetická a konfigurovateľná na diaľku. Mala by byť schopná vykonať predspracovanie nameraných údajov pred ich odoslaním na server. Účelom siete je vyhodnotiť nežiadúci stav stáda a to je napadnutie predátormi.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
B-API Applied Informatics-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.