16. 9. 2019  6:11 Ľudomila, Ľudmila
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Návrh bezdrôtovej senzorovej siete na monitorovanie hospodárskych zvierat
Názov témy anglicky: Design of wireless sensor network for livestock monitoring
Stav témy: schválené (prof. Dr. Ing. Miloš Oravec - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Ondrej Gallo, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav informatiky a matematiky - FEI
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Ondrej Gallo, PhD.
Abstrakt: Cieľom práce je navrhnúť vhodnú architektúru bezdrôtovej senzorovej siete, ktorej úlohou je monitorovať stav hospodárskych zvierat. Navrhnutá sieť musí byť rozšíriteľná, nízkoenergetická a konfigurovateľná na diaľku. Mala by byť schopná vykonať predspracovanie nameraných údajov pred ich odoslaním na server. Účelom siete je vyhodnotiť nežiadúci stav stáda a to je napadnutie predátormi.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-API aplikovaná informatika-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.