17. 10. 2019  7:36 Hedviga
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Aplikácia na manažment bezdrôtovej senzorovej siete na monitorovanie hospodárskych zvierat
Názov témy anglicky: Application for management of wireless sensor network for livestock monitoring
Stav témy: schválené (prof. Dr. Ing. Miloš Oravec - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Ondrej Gallo, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav informatiky a matematiky - FEI
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Ondrej Gallo, PhD.
Abstrakt: Cieľom práce je navrhnúť a implementovať webovú aplikáciu na zber a vyhodnotenie dát získaných z bezdrôtovej senzorovej siete. Úlohou senzorovej siete je monitorovanie pohybu hospodárskych zvierat. Aplikácia by mala vedieť z nazbieraných dát vyhodnotiť, či sú zvieratá napadnuté predátorom. Ďalšou úlohou je poskytnúť používateľovi plnohodnotnú konfiguráciu celej senzorovej siete a grafickú interpretáciu nameraných údajov.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-API aplikovaná informatika

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.