20. 9. 2019  22:17 Ľuboslav, Ľuboslava
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Chybová analýza kubického kryptosystému ABC
Názov témy anglicky: Fault analysis of cubic ABC cryptosystem
Stav témy: schválené (prof. Dr. Ing. Miloš Oravec - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Viliam Hromada, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav informatiky a matematiky - FEI
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Viliam Hromada, PhD.
Abstrakt: Diplomová práca sa zaoberá chybovou analýzou kubického kryptosystému ABC. Kubická verzia kryptosystému ABC je postkvantový šifrovací algoritmus založený na MQ-probléme. Cieľom práce je preskúmať odolnosť kryptosystému voči teoretickému vkladaniu chyby počas výpočtu, v dôsledku ktorej by mohol útočník na základe chybného výsledku vypočítať niektorý z parametrov súkromného kľúča, prípadne zistiť otvorený text.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
I-API aplikovaná informatikaI-API-BIS Bezpečnosť informačných systémov-- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.