Jun 20, 2019   7:44 p.m. Valéria
Academic information system

Summary of topics offered - Department of Land and Water Resources Management (FCE)


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Riešenie sídliskových verejných priestorov s dôrazom na úpravu miestnej klímy.
Title of topic in English: Design of housing public spaces with an emphasis on local climate.
State of topic: approved (prof. Ing. Viliam Macura, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Ivan Stankoci, PhD.
Faculty: Faculty of Civil Engineering
Supervising department: Department of Land and Water Resources Management - FCE
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Ivan Stankoci, PhD.
Summary: Zadanie sa sústreďuje na sídelnú dimenziu riešenia problémov.Cieľom diplomovej práce je zhodnotiť zmenu klímy a vplyv vegetačnej zložky na klímu sídliska. Vyhodnotiť vplyv vegetácie na obyvateľov sídliska, či už z hľadiska estetického ale aj funkčného, ktoré vďaka veľkému nárastu migrácie obyvateľstva v dôsledku expanzie výrobného závodu VW Bratislava a nárastu smogu pociťuje diskomfort v bývaní v tejto lokalite. Vyhodnotiť dostatok verejnej zelene, či už z hľadiska funkčného ale aj estetického pôsobenia na obyvateľov. Cieľom práce je zanalyzovať súčasný stav vegetačných štruktúr vybraného sídliska v Bratislave a inventarizovať dendrologickú štruktúru vybranej časti. Výsledkom by mal byť ideový návrh vybraného priestoru s cieľom upraviť klímu v sídliskách tak, aby obyvateľom zeleň spríjemňovala bývanie v týchto typoch obytných štruktúr.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
I-KKP Landscaping and Landscape Planning-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.