17. 7. 2019  0:56 Bohuslav, pamätný deň - Výročie Deklarácie o zvrchovanosti Slovenskej republiky
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Riešenie sídliskových verejných priestorov s dôrazom na úpravu miestnej klímy.
Názov témy anglicky: Design of housing public spaces with an emphasis on local climate.
Stav témy: schválené (prof. Ing. Viliam Macura, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Ivan Stankoci, PhD.
Fakulta: Stavebná fakulta
Garantujúce pracovisko: Katedra vodného hospodárstva krajiny - SvF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Ivan Stankoci, PhD.
Abstrakt: Zadanie sa sústreďuje na sídelnú dimenziu riešenia problémov.Cieľom diplomovej práce je zhodnotiť zmenu klímy a vplyv vegetačnej zložky na klímu sídliska. Vyhodnotiť vplyv vegetácie na obyvateľov sídliska, či už z hľadiska estetického ale aj funkčného, ktoré vďaka veľkému nárastu migrácie obyvateľstva v dôsledku expanzie výrobného závodu VW Bratislava a nárastu smogu pociťuje diskomfort v bývaní v tejto lokalite. Vyhodnotiť dostatok verejnej zelene, či už z hľadiska funkčného ale aj estetického pôsobenia na obyvateľov. Cieľom práce je zanalyzovať súčasný stav vegetačných štruktúr vybraného sídliska v Bratislave a inventarizovať dendrologickú štruktúru vybranej časti. Výsledkom by mal byť ideový návrh vybraného priestoru s cieľom upraviť klímu v sídliskách tak, aby obyvateľom zeleň spríjemňovala bývanie v týchto typoch obytných štruktúr.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
I-KKP krajinárstvo a krajinné plánovanie-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.