17. 7. 2019  10:33 Bohuslav, pamätný deň - Výročie Deklarácie o zvrchovanosti Slovenskej republiky
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Slovenská technická univerzita v Bratislave


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Riešenie sídliskových verejných priestorov s dôrazom na úpravu miestnej klímy.
Název tématu anglicky: Design of housing public spaces with an emphasis on local climate.
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Viliam Macura, PhD. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: Ing. Ivan Stankoci, PhD.
Fakulta: Stavebná fakulta
Garantující pracoviště: Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhl: Ing. Ivan Stankoci, PhD.
Abstrakt: Zadanie sa sústreďuje na sídelnú dimenziu riešenia problémov.Cieľom diplomovej práce je zhodnotiť zmenu klímy a vplyv vegetačnej zložky na klímu sídliska. Vyhodnotiť vplyv vegetácie na obyvateľov sídliska, či už z hľadiska estetického ale aj funkčného, ktoré vďaka veľkému nárastu migrácie obyvateľstva v dôsledku expanzie výrobného závodu VW Bratislava a nárastu smogu pociťuje diskomfort v bývaní v tejto lokalite. Vyhodnotiť dostatok verejnej zelene, či už z hľadiska funkčného ale aj estetického pôsobenia na obyvateľov. Cieľom práce je zanalyzovať súčasný stav vegetačných štruktúr vybraného sídliska v Bratislave a inventarizovať dendrologickú štruktúru vybranej časti. Výsledkom by mal byť ideový návrh vybraného priestoru s cieľom upraviť klímu v sídliskách tak, aby obyvateľom zeleň spríjemňovala bývanie v týchto typoch obytných štruktúr.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení na studijní program
Tabulka zobrazuje omezení na studijní program, obor, specializaci, který musí mít student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramZaměřeníSpecializace
I-KKP krajinárstvo a krajinné plánovanie-- nezadáno -- -- nezadáno --

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.