22. 9. 2019  16:17 Móric
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Meranie elektrických parametrov stmievateľných LED svietidiel pre verejné osvetlenie
Názov témy anglicky: Measurement of Electrical Parameters of Dimmable LEDs for Road Lighting
Stav témy: schválené (doc. Ing. Anton Beláň, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Peter Janiga, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky - FEI
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Peter Janiga, PhD.
Abstrakt: 1.Spracujte prehľad riadiacich systémov používaných vo verejnom osvetlení 2.Zmerajte elektrické parametre vybraných LED svietidiel pri stmievaní 3.Namerané údaje vyhodnoťte a popíšte vplyv daných parametrov na prevádzku sietí verejného osvetleniaObmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-ENE elektroenergetika-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.