17. 9. 2019  21:48 Olympia
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Mobilná aplikácia pre elektrotechnikov
Názov témy anglicky: Mobile App for Electrical Engineers
Stav témy: schválené (doc. Ing. Anton Beláň, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Peter Janiga, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky - FEI
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Peter Janiga, PhD.
Abstrakt: Revízny technici, projektanti a osoby s odbornou spôsobilosťou v elektrotechnike musia pri svojej činnosti pracovať s veľkým množstvom legislatívnych a normatívnych dokumentov ktoré obsahujú rôzne požiadavky. Dané požiadavky bývajú často v zjednodušenej forme spracované formou publikácii ktoré obsahujú pomôcky a tabuľky pre prácu daných profesii. Jednou z možností rýchlej dostupnosti rôznych pomôcok a požiadaviek môže byť aplikácia pre mobilný telefón. Cieľom bakalárskej práce je návrh mobilnej aplikácie pre systém android, ktorá by obsahovala prehľad základných veličín používaných v elektrotechnike, základné požiadavky na elektrické inštalácie, požiadavky na dimenzovanie a istenie vedení a iné. Zadanie: 1. Spracujte prehľad používaných pomôcok pre oblasť elektrických inštalácii nn. 2. Zapracujte vybrané pomôcky do aplikácie pre systém android.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-ENE elektroenergetika-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.