Jun 25, 2019   8:14 p.m. Tadeáš
Academic information system

Summary of topics offered - Slovak university of technology in Bratislava


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Stochastické plánovanie trajektórie mobilného robota
Title of topic in English: Stochastic Planning of Mobile Robot Trajectory
State of topic: approved (doc. Ing. Eva Miklovičová, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Martin Dekan, PhD.
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Robotics and Cybernetics - FEEIT
Max. no. of students: --
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Martin Dekan, PhD.
Summary: Roboty prenikajú do čoraz rôznorodejších odvetví ľudského sveta. Už to dávno nie sú len laboratória vedcov alebo ohraničené priestory vo fabrikách. Roboty sa musia vysporiadať z čoraz komplikovanejším a dynamickejším prostredím. Tradičné prístupy k plánovaniu trajektórie začínajú byť nedostatočné. Ich hlavná výhoda - nájdenie optimálnej trasy je nedostatočná. ak ju nie je možné získať skôr ako robot narazí. Preto sa v posledných rokoch do popredia dostávajú algoritmy na báze náhodných stromov, respektíve grafov. Algoritmy na tejto báze obetovali optimálnosť v prospech rýchlosti a bezpečnosti. Cieľom bakalárskej práce je implementovať práve takýto algoritmus, ktorý bude schopný v reálnom čase plánovať bezpečnú trajektóriu pre mobilný robot. Úlohy: 1. Naštudujte problematiku plánovania trajektórie mobilných robotov. 2. Navrhnite systém stochastického plánovania trajektórie. 3. Implementujte Vami navrhnuté plánovanie trajektórie na reálny mobilný robot. 4. Experimentálne overte funkčnosť Vami navrhnutého riešenia. 5. Spracujte dokumentáciu a dosiahnuté výsledky do práce.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
B-RK Robotics and Cybernetics-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.