Jun 16, 2019   7:34 a.m. Blanka
Academic information system

Summary of topics offered - Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Pravdepodobnostná lokalizácia mobilného robota vo vnútornom prostredí
Title of topic in English: Probabilistic Localization of Mobile Robot in an Indoor Environment
State of topic: approved (doc. Ing. Eva Miklovičová, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Martin Dekan, PhD.
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Robotics and Cybernetics - FEEIT
Max. no. of students: --
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Martin Dekan, PhD.
Summary: Pri pohybe mobilných robotov v prostredí je základom všetkých metód riadenia lokalizácia robota v prostredí. Bez vedomosti, kde sa robot nachádza, nie je možné riešiť žiadne ďalšie úlohy. Roboty vo vnútornom prostredí nemajú možnosť lokalizovať sa pomocou externých systémov ako sú GNSS. Z tohto dôvodu musia používať iné snímače. Tieto snímače majú rôzne vlastnosti a rôzne neistoty v meraní. Preto existujú rôzne pravdepodobnostné metódy pracujúce s pravdepodobnostnými modelmi snímačov, ktoré umožňujú dostatočne presne lokalizovať robot v prostredí napriek samotnej nepresnosti snímačov. Cieľom práce je navrhnúť pravdepodobnostnú metódu lokalizácie mobilných robotov do vnútorného prostredia, ktorej vstupom budú údaje z aspoň dvoch snímačov schopných lokalizovať robot. Úlohy: 1. Naštudujte problematiku lokalizácie mobilných robotov. 2. Navrhnite systém pravdepodobnostnej lokalizácie. 3. Implementujte Vami navrhnutú pravdepodobnostnú lokalizáciu na reálny mobilný robot. 4. Experimentálne overte funkčnosť Vami navrhnutého riešenia. 5. Spracujte dokumentáciu a dosiahnuté výsledky do práce.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
B-RK Robotics and Cybernetics-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.