17. 10. 2019  12:14 Hedviga
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Kreslenie s priemyselným robotom po želanom zakrivenom povrchu
Název tématu anglicky: Drawing with Industrial Robot on Requested Surface
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Eva Miklovičová, PhD. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: Ing. Michal Adamík
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantující pracoviště: Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
Max. počet studentů: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhl: Ing. Michal Adamík
Abstrakt: Vplyvom rýchlo sa rozvíjajúceho odvetvia priemyselnej robotiky, sa robotické manipulátory začínajú používať v rôznych oblastiach ako je architektúra umenie a dizajn. Cieľom práce je pripraviť generátor trajektórii pre 6-osi priemyselný robot, ktorý umožní kreslenie na ľubovoľný 3D objekt. Vstupom do generátora bude vektorová grafika a zakrivený povrch, na ktorý majú byť vektorové krivky umiestnené. Programovanie bude prebiehať v prostredí Grasshopper, ktoré umožňuje programovať interakciu objektov, umiestnených v priestore CAD programu Rhinoceros 3D. Grasshopper má veľmi prívetivý grafický programovací jazyk a komunitu, ktorá pridáva funkčné súčasti, medzi ktorými sú aj zásuvné moduly Kuka PRC, Hal Robotics alebo Taco ABB. Každý z týchto zásuvných modulov umožňuje prípravu kódu pre rôzne značky robotických ramien. Úlohy: 1. Oboznámte sa s kinematickou štruktúrou priemyselného manipulátora. 2. Naštudujte si online/offline spôsoby programovania priemyselného manipulátora. 3. Vytvorte virtuálny model pracoviska v prostredí Rhinoceros 3d. 4. Naprogramujte generátor trajektórii kreslenia po želanej ploche. 5. Otestujte vytvorený generátor reálnom pracovisku s robotom ABB IRB120.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-RK robotika a kybernetika

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.