Oct 19, 2019   7:27 a.m. Kristián
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Kreslenie s priemyselným robotom po želanom zakrivenom povrchu
Title of topic in English: Drawing with Industrial Robot on Requested Surface
State of topic: approved (doc. Ing. Eva Miklovičová, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Michal Adamík
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Robotics and Cybernetics - FEEIT
Max. no. of students: --
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Michal Adamík
Summary: Vplyvom rýchlo sa rozvíjajúceho odvetvia priemyselnej robotiky, sa robotické manipulátory začínajú používať v rôznych oblastiach ako je architektúra umenie a dizajn. Cieľom práce je pripraviť generátor trajektórii pre 6-osi priemyselný robot, ktorý umožní kreslenie na ľubovoľný 3D objekt. Vstupom do generátora bude vektorová grafika a zakrivený povrch, na ktorý majú byť vektorové krivky umiestnené. Programovanie bude prebiehať v prostredí Grasshopper, ktoré umožňuje programovať interakciu objektov, umiestnených v priestore CAD programu Rhinoceros 3D. Grasshopper má veľmi prívetivý grafický programovací jazyk a komunitu, ktorá pridáva funkčné súčasti, medzi ktorými sú aj zásuvné moduly Kuka PRC, Hal Robotics alebo Taco ABB. Každý z týchto zásuvných modulov umožňuje prípravu kódu pre rôzne značky robotických ramien. Úlohy: 1. Oboznámte sa s kinematickou štruktúrou priemyselného manipulátora. 2. Naštudujte si online/offline spôsoby programovania priemyselného manipulátora. 3. Vytvorte virtuálny model pracoviska v prostredí Rhinoceros 3d. 4. Naprogramujte generátor trajektórii kreslenia po želanej ploche. 5. Otestujte vytvorený generátor reálnom pracovisku s robotom ABB IRB120.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-RK Robotics and Cybernetics

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.