22. 9. 2019  16:21 Móric
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Detekcia príznakov pohybov ruky pre diagnostiku neurologických ochorení
Názov témy anglicky: Detecting of hand movement features for neurological diseases diagnosis
Stav témy: schválené (doc. Ing. Eva Miklovičová, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Slavomír Kajan, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav robotiky a kybernetiky - FEI
Max. počet študentov: 2
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Slavomír Kajan, PhD.
Abstrakt: Cieľom bakalárskej práce je modelovať vybrané dynamické gestá ruky využívané pri diagnostike neurologických ochorení pomocou 3D senzorov a navrhnúť algoritmy na detekciu príznakov týchto dynamických gest ruky. Úlohy práce: 1. Nainštalujte potrebné knižnice k použitému 3D senzoru 2. Otestujte existujúce algoritmy modelov ruky na vybraných dynamických gestách ruky využívaných pri diagnostike neurologických ochorení 3. Navrhnite algoritmy na detekciu príznakov dynamických gest ruky 4. Overte navrhnuté algoritmy a vyhodnoťte dosiahnuté výsledkyObmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-RK robotika a kybernetika-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.