23. 9. 2019  15:29 Zdenka
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: OPC UA rozhranie pre Simulink
Názov témy anglicky: OPC UA Interface for Simulink
Stav témy: schválené (doc. Ing. Eva Miklovičová, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Martin Ernek, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav robotiky a kybernetiky - FEI
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Martin Ernek, PhD.
Abstrakt: OPC UA je jedným z komunikačných protokolov pre vyššie úrovne procesného riadenia. Cieľom práce je pomocou S-funkcií implementovať do prostredia Simulink načítavanie a zapisovanie veličín pomocou OPC UA protokolu. Úlohy: 1. Naštudujte OPC UA komunikačných protokol. 2. Naštudujte S-funkcie v prostredí Simulink. 3. Vytvorte S-funkcie pre načítavanie a zapisovanie veličín pomocou OPC UA protokolu.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Omezení dle studia
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-RK robotika a kybernetika

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.